Handycab, een nieuwe applicatie van de taxisector voor personen met een beperkte mobiliteit

persbericht

16 september 2020

De Week van de Mobiliteit, die vandaag begint, biedt de gelegenheid om allerlei initiatieven in de schijnwerpers te plaatsen. Omdat iedereen mobiel moet kunnen zijn, is Brussels minister-president Rudi Vervoort verheugd met de lancering van een nieuwe dienst door de taxisector, die in de eerste plaats gericht is op personen met een beperkte mobiliteit (PBM’s).

Handycab is de naam van het nieuwe reserveringsplatform dat tot doel heeft het aanbod van aangepaste taxi’s voor mensen met een beperkte mobiliteit te centraliseren. Deze applicatie is door de taxisector ontwikkeld na overleg met mensen en verenigingen die actief zijn op het gebied van toegankelijkheid voor PBM’s en met professionals in de taxisector.

Het principe bestaat erin de meeste, en uiteindelijk alle aangepaste taxi’s die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest rondrijden, in eenzelfde platform samen te brengen. Een ombouw- en aanpassingswerkplaats voor de technische ondersteuning van de aan ons doelpubliek ter beschikking gestelde taxivloot zorgt voor de continuïteit van de dienstverlening”, verduidelijkt het team dat aan de basis van de applicatie ligt.

Om dat doel te bereiken, moeten geen exclusiviteitsbeperkingen en een marginale kostprijs de meerderheid van de PBM-taxi’s ervan overtuigen om zich aan te sluiten op het platform. De enige voorwaarden zijn: het volgen van een opleiding, het naleven van het kwaliteitshandvest en het voorzien zijn van een scheidingskit in de taxi die de barrière-maatregelen garandeert. Concreet kunnen de taxi’s desgewenst blijven werken met de andere, zogenaamde traditionele platformen en zich tegelijk aansluiten op de applicatie Handycab, zonder dat dit een extra belasting voor hen vormt.

“Ik ben zeer blij met dit nieuwe initiatief dat de taxisector voor onze burgers heeft opgezet. Naast de kwaliteit van de dienstverlening en de professionaliteit van de medewerkers, verbindt Handycab zich ertoe de PBM-klanten met voorrang te bedienen. Het gebruik van deze applicatie levert ook tijdswinst op, want het grootste deel van het aanbod zal bereikbaar en beschikbaar zijn zonder contact te hoeven opnemen met verschillende centrale kantoren om zo snel mogelijk een geschikt voertuig te vinden. Dat is een echt pluspunt, als je weet welke moeilijkheden deze groep van gebruikers kan ondervinden om mobiel te zijn”, aldus minister-president Rudi Vervoort. 

Alle betaalmiddelen worden geaccepteerd, zowel vanuit de applicatie als aan boord van de taxi. Een samenvatting van de reis wordt systematisch naar de gebruikers van de dienst gemaild. Ook zal 24 uur per dag en 7 dagen per week een helpdesk bereikbaar zijn.

We zijn erg enthousiast om deze nieuwe uitdaging aan te gaan. We zijn ervan overtuigd dat we met de hulp van iedereen (gebruikers, verenigingen en bedrijven) van dit project een succesvol en zeer nuttig instrument voor de mobiliteit van PBM’s zullen maken”, aldus het Handycab-team. 

« Zich kunnen verplaatsen in de stad is een basisrecht voor iedereen. Daarom zetten we met de Brusselse regering in op allerhande alternatieven, zodat iedereen een transportmiddel kan gebruiken dat het best bij hem of haar past. Dankzij Handycab komt er een extra, duurzaam alternatief voor mensen met een beperkte mobiliteit », zo besluit Elke Van Den Brandt, Brussels minister van mobiliteit.

Vanuit eenzelfde streven om het dagelijkse leven van PBM’s te verbeteren, keurde de Brusselse regering vorige week donderdag overigens een ontwerpbesluit goed dat taxigebruikers met een beperkte mobiliteit ten goede moet komen. Zo zijn de technische criteria waaraan taxi’s voor PBM’s moeten voldoen (hoogte, breedte, ruimte voor een rolstoel, hellend vlak, enz.), bijgestuurd. De nieuwe voertuigen zullen in de toekomst beter uitgerust moeten zijn, zodat zij optimaal beantwoorden aan de eisen van een doelgroep die recht heeft op een aangepast aanbod.

Meer info: www.handycab.be  en info@handycab.be