quartier nord

Er waait een nieuwe wind in de Noordwijk van Brussel - Lancering van een openbare raadpleging en een stuurgroep

persbericht

3 november 2020

De Brusselse regering realiseert haar ambitie om van de Noordwijk een nieuwe, toekomstgerichte stadswijk te maken. Daartoe heeft zij een stuurgroep opgericht, onder leiding van minister-president Rudi Vervoort en Staatssecretaris Pascal Smet, om de ontwikkeling van de Noordwijk 2.0 te coördineren. Dit deel van de stad wordt begrensd door de binnenring in het zuiden, het kanaal in het westen en de Avenue de la Reine en de Rue Royale in het oosten.

In een eerste fase wordt een openbare raadpleging georganiseerd om de bewoners en belanghebbenden van de wijk bij dit proces te betrekken.

Samenwerking en burgerparticipatie zijn volgens mij van essentieel belang bij het verwezenlijken van grote stadsprojecten. Dat is zeker het geval bij de uitbouw en inrichting van nieuwe Brusselse wijken. Dankzij deze raadpleging kan er in het hart van de wijken en in een zo vroeg mogelijk stadium van de projecten worden gewerkt, in nauwe samenwerking met de inwoners. De toekomstige ontwikkelaars zullen op die manier heel goed de behoeften van de wijk kunnen inschatten en permanent met de bevolking in dialoog kunnen gaan“, aldus Brussels minister-president Rudi Vervoort.

Tot op heden is de Noordwijk van Brussel vooral een litteken dat is achtergebleven door de duidelijke afbraak van de jaren ’60 van de vorige eeuw. Het gebied rond het Noordstation is echter een van de meest toegankelijke gebieden van België, zo niet van Europa, en ligt op een steenworp afstand van het centrum van Brussel. Het is de ideale plek om te wonen, te werken, te studeren, te ontspannen… maar het potentieel van het gebied blijft grotendeels onbenut. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wil deze situatie verhelpen.

De Brusselse regering heeft afgelopen donderdag besloten om de Minister-President en de staatssecretaris van Stedenbouw de opdracht te geven om een gecoördineerde aanpak te ontwikkelingen in de hele sector. Dit geldt zowel voor de ontwikkeling van de openbare ruimte als voor gebouwen.

Perspective.brussels, het kenniscentrum dat zich bezighoudt met de territoriale ontwikkelingsstrategie voor het gewest, krijgt de taak om die openbare raadpleging uit te voeren. Om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de werkelijkheid op het terrein heeft Perspective al op voorhand een participatieve workshop georganiseerd met de verenigingen die aanwezig zijn in de Noordwijk. Die workshop ging over de methode, thema’s en onderwerpen die onderdeel van de raadpleging moeten zijn. 

“De Noordwijk is een perfecte illustratie van het type stad dat Brussel in de tweede helft van de vorige eeuw is geworden: een pendelstad die uitsluitend voor de auto is ontworpen. 40 jaar na de uitvoering van het “Manhattan”-plan wil het Brussels Gewest het gebied rond het Noordstation herinrichten om er een voorbeeldige wijk van te maken. De dynamiek, de partners en de politieke wil zijn er nu om van de Noordwijk een symbool te maken van de nieuwe weg die Brussel wil inslaan: een levende en bloeiende metropool met een menselijke dimensie.“, zegt Pascal Smet, Staatssecretaris van Stedenbouw.

Vandaag de dag heeft de wijk voornamelijk kantoren, een miljoen vierkante meter in totaal, voor een bevolking van ongeveer 5.000 mensen, vergeleken met de 30.000 mensen die in de kantoren komen werken. Deze onevenwichtigheid maakt dat de buurt ’s nacht allesbehalve levendig is. Daarnaast zijn er de extra moeilijkheden die de Covid-crisis met zich meebrengt.

De afgelopen jaren beweegt er echter veel in de buurt. Verschillende initiatieven en vormen van samenwerking zijn ontstaan tussen de private en de publieke sector. Zij illustreren het potentieel van de wijk zoals LabNorth en up4North.  Er zijn al verschillende projecten aan de gang, zoals de renovatie of transformatie van verschillende grote gebouwen, verschillende buurt- en stadsvernieuwingscontracten, de herontwikkeling van de CCN-site, de herontwikkeling van de Bolivar-as, met een tramlijn, de bouw van de Susan Daniel-brug waarop hij zal rijden, de uitbreiding van de metro naar het noorden van de stad en natuurlijk alle ontwikkelingen op de site van Tour & Taxis en in de omgeving.

Om de toekomstige ontwikkelingen in de sector te coördineren, heeft het Gewest daarom ook een stuurgroep opgericht onder leiding van de minister-president en de staatssecretaris voor Stedenbouw. In deze stuurgroep zijn ook de ministeries van Mobiliteit en Leefmilieu vertegenwoordigd, evenals de verschillende gewestelijke besturen (SAU, Perspective, Urban.brussels, Brussel Mobiliteit, BMA, Leefmilieu Brussel en de MIVB) en de gemeenten. De projectgroep zal nauw samenwerken met Up4North, LabNorth en diverse buurtverenigingen.

Om de kennis van de wijk en de ambitie van de stadsvernieuwing te delen met de publieke actoren die betrokken zijn bij het bepalen van een visie voor het Noordelijk Grondgebied en om samen de toekomst van dit gebied te ontwikkelen, zodat het ten volle kan profiteren van positieve en duurzame projecten, nodigt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van november tot 7 december de wijkbewoners, gebruikers, handelaars en voorbijgangers uit om hun mening te geven via een online-enquête. Meer informatie over www.perspective.brussels.