coronavirus handicap

Coronavirus - Er komen testen in de centra voor personen met een handicap en andere zorg- en contactmaatregelen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

persbericht

18 april 2020

Op vrijdag 17 april werd na de bijeenkomst van de Brusselse taskforce Risk Management Group-Bru bevestigd dat in zes verblijfscentra voor personen met een handicap in de week van 20 april gestart zal worden met screenings. Onder het personeel en de bewoners van die zes centra, die zorgen voor de meest kwetsbare en de meest risico lopende personen, bevinden zich bevestigde gevallen van besmetting met Covid-19. Zowel het voltallige personeel als de bewoners van deze centra zullen getest worden. Ook de overige 27 Brusselse centra zullen nog aan de beurt komen al naargelang van de prioriteitsgraad. Die wordt bepaald door de Brusselse taskforce op basis van de spoedeisendheid van de situatie.

”Deze nieuwe testfase is belangrijk en zeer welgekomen. Zij moet het voor personen met een handicap die in thuisisolatie zitten, op termijn namelijk mogelijk maken om terug te keren naar hun opvangstructuur, waar zij dan opnieuw de gepaste begeleiding en verzorging kunnen krijgen. Dat moet tegelijk ook wat ademruimte geven aan de families van deze personen, die opnieuw moesten leren samenleven met hun naasten, terwijl die net behoeften hebben waar ze vaak machteloos tegenover staan,” aldus Minister-President Rudi Vervoort.

Doordat begonnen wordt met testen, is er ook mogelijkheid om het noodrespijtcentrum InterMaide op te starten, waar zwaar zorgbehoevende personen met een handicap in golven van twee weken terechtkunnen voor een opvang van zeven dagen op zeven. Ook daar was namelijk een grote vraag naar bij de families en de Minister-President wilde snel met een oplossing komen.

Er moet op gewezen worden dat sinds het begin van deze gezondheidscrisis geen enkel verblijfscentrum de deuren gesloten heeft. Het personeel van de centra is de personen met een handicap blijven verzorgen met de grootste aandacht voor de gezondheidsregels, zowel door middel van afzonderingsmaatregelen in het centrum zelf als door de strikte opvolging van alle aanbevolen beschermingsmaatregelen. Vandaag is het belangrijk dat duidelijkheid wordt geschapen over alle mogelijke situaties om ervoor te zorgen dat de geleidelijke terugkeer van dit publiek in alle veiligheid kan verlopen.

Daarnaast bevestigt de Minister-President dat hij via de federaties, de vertegenwoordigers van de gebruikers en de vakbonden nauw contact zal houden met de sector om verder te kunnen werken aan andere fundamentele aspecten van het leven van personen met een handicap en van hun familie.

Voor wat betreft bezoekers aan verblijfscentra voor personen met een handicap zal met de sector overlegd worden over de wijze waarop deze bezoeken georganiseerd moeten worden, zoals ook gebeurt voor de rusthuizen.

Ten slotte wijst Minister-President Rudi Vervoort erop dat er geen enkele discriminatie gebeurt op basis van de handicap, net zoals geen enkele discriminatie de toegang tot verzorging in het ziekenhuis of een opname in de spoedafdeling verhindert of beperkt. De toegang tot de openbare dienst en het recht op medische zorgen zijn dezelfde voor iedereen. Een handicap is geen selectiecriterium om toegang te krijgen tot verzorging en zal dat ook nooit zijn. Als hierrond twijfel of onbehagen is ontstaan als gevolg van een aantal uitlatingen, dan zullen de nodige verduidelijkingen worden verstrekt.