taxi lvc

Een nieuwe steunpremie voor de taxisector en de verhuurders van voertuigen met bestuurder (VVB)

persbericht

12 mei 2021

De Brusselse regering heeft vandaag een ontwerpbesluit goedgekeurd voor de toekenning van een nieuwe steunpremie aan de taxisector en de verhuurders van voertuigen met bestuurder (VVB), die zeer hard getroffen zijn door de gezondheidscrisis.

Na een eerste premie van 3.000 euro in april 2020 en een tweede van hetzelfde bedrag in december 2020, is deze derde premie van 3.000 euro een nieuwe steunmaatregel voor de sector van het bezoldigd personenvervoer die het door de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, bijzonder moeilijk heeft.

Ondanks de geleidelijke versoepelingen die sinds mei door de federale en de gewestelijke overheid zijn doorgevoerd, blijft deze sector zwaar lijden onder de nog steeds geldende beperkingen voor culturele, sociale en feestevenementen, het vervroegde sluitingsuur van de bars en restaurants en de sterke terugval van het zaken- en vrijetijdstoerisme. Daarom besliste de Brusselse regering om de betrokken exploitanten noodsteun te verstrekken in de vorm van een eenmalige premie om de economische en sociale schade te beperken en om een systematisch faillissement van deze sector, die opdrachten van openbaar nut vervult, te vermijden.

Deze nieuwe forfaitaire premie van 3 000 euro, die gebaseerd is op dezelfde voorwaarden als de twee vorige premies, is niet de enige steunmaatregel die door de Brusselse regering aan de sector wordt verleend. De regering heeft ook een nieuw besluit over de tetra-premie vastgesteld op grond waarvan de sector van het bezoldigd personenvervoer onder bepaalde voorwaarden aanspraak kan maken op financiële bijstand. In tegenstelling tot de forfaitaire premie van 3.000 euro moet voor de Tetra-premie nog aan een hele reeks voorwaarden worden voldaan: omzet, aantal VTE’s, boekhoudkundige verantwoordingsstukken.

Kortom:

  • Een Tetra Ter-premie voor de exploitanten in de sector van het bezoldigd personenvervoer die hun economische activiteit geregistreerd hebben onder de NACE-code 49.320. Zij zal worden uitgereikt door het bestuur Brussel Economie en Werkgelegenheid. De voorwaarden om hiervoor in aanmerking te komen, zijn vastgelegd in het regelgevende kader voor de Tetra Ter-premie, die gecoördineerd wordt door het kabinet van staatssecretaris Barbara Trachte.
  • Een forfaitaire premie van 3.000 euro voor exploitanten met een vergunning die vóór 1 maart 2021 door Brussel Mobiliteit werd uitgereikt. Brussel Mobiliteit is het bestuur dat zal instaan voor de ontvangst van de aanvragen en de uitreiking van de financiële steun. De exploitanten die de Tetra Ter-premie hebben gekregen, komen dus niet aanmerking voor deze premie.

Beide ontwerpbesluiten betreffende die ondersteuning werden in eerste lezing goedgekeurd. Voordat zij in werking kunnen treden, moet eerst nog een advies worden ingewonnen bij Brupartners en de Raad van State.