parlement ma version

De Brusselse regering en de gemeenschapscommissies nemen maatregelen om de culturele en creatieve sector in het gewest te ondersteunen

communiqué de presse

14 mei 2020

Om de culturele en creatieve sector die in Brussel zwaar getroffen is door de gevolgen van de gezondheidscrisis, te ondersteunen heeft de Brusselse regering en de Franse en de Vlaamse gemeenschapscommissie vandaag ongeziene maatregelen goedgekeurd. Het gaat om een totaal bedrag van 8,4 miljoen euro. Er komt onder meer een uitzonderlijk steunfonds voor cultuurwerkers. Hoewel andere beleidsniveaus al aanzienlijke steunmaatregelen hebben genomen, is het belangrijk dat het gebundelde overheidsoptreden de institutionele realiteit overstijgt, gezien de economische en sociale urgentie waarmee de culturele sector wordt geconfronteerd.

Brussel heeft het grootste culturele aanbod van het land. Dat rijke, diverse en hedendaagse culturele en creatieve aanbod biedt niet alleen een toegevoegde waarde op het vlak van werkgelegenheid en economische waarde, maar ook op het vlak van sociaal welzijn. Het gewest onderscheidt zich hierdoor zowel op nationaal als op internationaal niveau.

Dat aanbod kan bestaan dankzij werknemers waarvan velen in precaire omstandigheden en met verschillende statuten hun beroep uitoefenen. Ook zij zijn een kwetsbare groep, die zeer zwaar getroffen worden door de crisis.

Het Brussels Gewest vond het essentieel om ook specifieke maatregelen te nemen om deze sector bij te staan en dan meer bepaald de Brusselse organisaties zonder winstoogmerk en de cultuurwerkers die tot op heden nog geen aanspraak konden maken op enige steun.

Zo heeft de Brusselse regering beslist om:

  • een eenmalige gewestelijke sectorpremie van 2.000 euro toe te kennen voor alle culturele en creatieve organisaties die getroffen zijn door de Covid-19-crisis

Deze eenmalige premie is bestemd voor alle Brusselse organisaties in de culturele en creatieve sector, zowel de profitorganisaties als die zonder winstoogmerk. 

De premie dient door de organisatie uitdrukkelijk te worden aangevraagd bij Brussel Economie en Werkgelegenheid, met behulp van een formulier dat weldra online beschikbaar zal zijn.

  • te voorzien in een uitzonderlijke steun van maximaal 1.500 euro voor de cultuurwerkers (fonds van 5 miljoen euro)

Heel wat cultuurwerkers bevinden zich in een zeer precaire situatie.  Niet alleen kunnen zij momenteel geen prestaties uitoefenen, maar zij hebben ook enkel onder beperkte voorwaarden recht op tijdelijke werkloosheid. De prestaties worden in het beste geval uitgesteld en in het slechtste geannuleerd, wat gedurende die tijd leidt tot groot loonverlies.

Daarom zal de Brusselse regering een fonds van 5 miljoen euro vrijmaken om uitzonderlijke steun toe te kennen aan de cultuurwerkers die inkomensverlies lijden doordat evenementen als gevolg van de crisis werden afgelast of uitgesteld en die geen toegang hebben tot tijdelijke werkloosheid of tot het overbruggingsrecht. Deze steun van maximaal 1.500 euro per persoon moet helpen om een deel van de basisbehoeften van deze personen te bekostigen, maar moet ook de Brusselse tewerkstelling ondersteunen. Zij is voorbehouden aan werknemers die haar aanvragen en wier statuut beantwoordt aan de vastgelegde voorwaarden.

Tot slot vindt de regering het ook belangrijk ervoor te zorgen dat de Brusselaars opnieuw cultuur kunnen beleven en kunnen deelnemen aan het samenleven door te voorkomen dat de vruchtbare bodem voor creativiteit in het gewest uitdroogt. Cultuur stimuleert, inspireert, schept ruimte voor verbeelding, bouwt aan de identiteit, kleurt het leven en brengt hoop. Zij zorgt voor sociale toenadering en verkleint de virtuele afstand tussen mensen. De Brusselse regering is er dan ook van overtuigd dat er specifieke relance- en heropstartmaatregelen nodig zijn om de cultuurwerkers en creatieve geesten van het gewest te ondersteunen.

Daarover zal worden nagedacht met de drie entiteiten: het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Franse Gemeenschapscommissie en de Vlaamse Gemeenschapscommissie, in samenwerking met onder meer visit.brussels, hub.brussels en Brussel Economie en Werkgelegenheid.

Het Gewest beseft duidelijk hoe dringend de situatie is voor de cultuurwerkers met hun onmiskenbare menselijke, maatschappelijke, culturele en economische bijdrage aan onze stad. Als we in een tijdsbestek van tien jaar naar voren willen treden als dé Europese cultuurhoofdstad en aanwezig willen blijven op de nationale en internationale scène, dan is het essentieel dat de Brusselse culturele en creatieve voedingsbodem gevrijwaard wordt. Laten we de sociale afstand waartoe wij in deze periode gehouden zijn, compenseren met een intense sociale en creatieve toenadering tussen de mensen in ons Gewest.” stelt Minister-President Rudi Vervoort.

“Het Coronavirus heeft een abrupt einde gemaakt aan de groei en bloei die het Brussels cultuurleven in de breedste zin de jongste jaren heeft gekend. Brussel was voor de Brusselaars en talloze bezoekers van heinde en verre the place to be. Dat hebben we te danken aan aantrekkelijke programmaties en evenementen, een meertalige cultuurcommunicatie, goede samenwerkingen en sterk geëngageerde en getalenteerde cultuurwerkers, kunstenaars en artiesten. Zij brachten leven in onze stad, waar iedereen mee van kon genieten. Met dit pakket aan maatregelen van 8,4 miljoen euro willen we te allen prijze vermijden dat deze culturele bloeitijd na de Covid 19-crisis zou stokken.”, voegt minister voor Financiën en Begroting Sven Gatz toe.

“Met de coronacrisis verloor de culturele sector 93% van zijn inkomsten. Voorstellingen, festivals, conferenties en tentoonstellingen worden in het beste geval uitgesteld en in het slechtste geval geannuleerd. Hetzelfde geldt voor film- en televisieproducties. Wat de kunstenaars betreft, zij kunnen gewoon niet meer werken. Duizenden banen worden bedreigd. Door bijna 9 miljoen euro vrij te maken om de culturele en creatieve sector te ondersteunen, beschermen we de banen van veel Brusselaars. En we stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat deze sector, die bijdraagt tot de ontwikkeling van ons Gewest maar ook tot de internationale reputatie ervan, zo snel mogelijk nieuw leven wordt ingeblazen”, zegt minister van Werkgelegenheid Bernard Clerfayt.

“Steun aan cultuur, dat is steun aan al die vrouwen en mannen die zich iedere dag opnieuw inzetten om ons allen te laten dromen, ontspannen en nadenken. Precies de dingen waaraan onze samenleving nood heeft in deze moeilijke tijden. Door financiële steun te verlenen aan de Brusselse culturele en creatieve industrie komen we ook een economische sector te hulp die bijzonder zwaar is getroffen door de COVID-crisis, terwijl hij net symbool staat voor de dynamiek en de diversiteit waarvan ons Gewest blijk geeft. Als deze uitzonderlijke maatregelen verantwoord zijn, dan is het precies om al die redenen”, aldus Barbara Trachte, Staatssecretaris voor de Economische Transitie. 

Volgens Pascal Smet, Staatssecretaris voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en VGC collegelid voor Cultuur: “Brussel is een cultuurstad van wereldformaat. Onze stad trekt wereldvermaarde kunstenaars, designers, muzikanten, enz. aan. Tijdens deze crisis wordt de sector bijzonder hard getroffen. Met deze aangepaste steunmaatregelen willen we extra aandacht besteden aan diegenen die zich in de meest precaire omstandigheden bevinden. Maar ook op lange termijn is het belangrijk om een steun te voorzien voor de culturele en creatieve sector, want de crisis zal nog vele maanden en jaren gevolgen hebben voor de werking van deze sector. We willen ervoor zorgen dat Brusselaars terug willen deelnemen aan het cultuur- en gemeenschapsleven en dat de humus van de creativiteit van het  Brussels Gewest niet verloren gaat.”