dpg20

Algemene Beleidsverklaring door de Minister-President – 23 oktober 2020

persbericht

23 oktober 2020

Mijnheer de Voorzitter,

Waarde collega’s,

Dames en heren volksvertegenwoordigers,

Waarschijnlijk is nooit in de geschiedenis van het Gewest een Algemene Beleidsverklaring uitgesproken in zulke onzekere tijden. 

De Covid-19 pandemie stelt onze bedrijven, ons democratisch stelsel en de sociale band zwaar op de proef zoals nooit eerder is gebeurd. 

Ze hakt in op de gezondheid, de economie en het sociaal weefsel; ze vreet aan het leerproces van kinderen en studenten en heeft een impact op cultuur en sport, ze beperkt onze verplaatsingen, en dat alles niet alleen in België maar overal ter wereld.  Ze bedreigt ons vermogen om contacten te leggen, onze sociale betrekkingen, de solidariteit tussen individuen en generaties.   Levens zijn afgebroken.  De lichamelijke maar ook geestelijke gezondheid van de Brusselaars is aangetast. Velen onder hen zijn hun job kwijt en honderden bedrijven staan op omvallen.

Maar bovenop al die kwalen onderwerpt de pandemie onze maatschappij aan nog een bijkomende stress: de onzekerheid.  Niemand kan vandaag met zekerheid zeggen wanneer en hoe deze beproevingen zullen eindigen.  

En die onzekerheid is een uitdaging op zich.  De aanvaarding van het onzekere eigen lot is een filosofische beproeving voor de mens, maar voor onze postmoderne maatschappij is het een schok.  Ons politiek systeem, dat precies bestaat om te organiseren en te voorzien, komt hierdoor zwaar onder druk te staan.

De oefening die wij ritueel volbrengen in deze derde week van oktober is bedoeld om de krachtlijnen van de regeringsactiviteit uit te zetten voor het jaar dat volgt.  Een activiteit onderbouwd met een begroting, of anders gesteld, een vooruitblik op de inkomsten en uitgaven voor het komende jaar.

Wij zijn ons bewust van de kwetsbaarheid, om niet te zeggen de ijdelheid van deze onderneming in de huidige situatie.  En nochtans ze is noodzakelijk.  Omdat we meer dan ooit doelstellingen moeten vastleggen en onszelf de middelen verschaffen om deze te verwezenlijken. 

De meerderheid heeft deze doelstellingen bepaald. En ondanks de vele onbekenden die wegen op de gezondheid, de economie en de maatschappelijke toestand hebben we nog een stap verder gezet, met een meerjarig begrotingstraject op schaal van de legislatuur en de grote lijnen die dit bepalen.

Een jaar geleden kondigde ik u aan dat deze werkzaamheden zouden gebeuren om te landen in het voorjaar van 2020, op basis van een volledige begrotingsanalyse voor het Gewest.  De werkzaamheden zijn onderbroken door de crisis en door het feit dat het werk bij de administraties grondig overhoop is gehaald.  Maar we hebben ze opnieuw op stapel gezet – zo goed en zo kwaad als dat kon – om te kunnen beschikken over deze meerjarige blauwdruk.  En we gaan hiermee verder om de administratieve organisatie van het Gewest te rationaliseren en de beste dienstverlening te bieden aan de burger, met een optimale benutting van de gewestelijke middelen.

De ambitie van de meerderheid sluit, gespreid over de komende vier jaar, uiteraard aan bij de prioriteiten aangegeven door de Algemene Beleidsverklaring voor de legislatuur.  Want de crisis die wij momenteel doormaken, heeft niets gewijzigd aan deze doelstellingen. 

Dat blijkt uit het diagnoseverslag opgesteld door Perspective als basis van het Relance- en Herontwikkelingsplan voor Brussel: de uitdagingen van de crisis kruisen de doelstellingen van de Algemene beleidsverklaring.  Er moet een antwoord geformuleerd worden op de vastgestelde uitdagingen: de sociale en economische gevolgen van de crisis tegengaan en de veerkracht voor volgende crisissen vrijwaren, in een beleid dat bepaald wordt door de vier grote gewestelijke prioriteiten: huisvesting, klimaat, mobiliteit, economie-werk.

(…)

Om het vervolg te lezen, download de algemene beleidsverklaring