Aansluiting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij het “BlueCommunity” netwerk

Persbericht – 10 oktober 2019

De Bruselse Regering heeft deze donderdag 10 oktober de aansluiting van het Brussels Gewest tot het Blue Community netwerk goedgekeurd.

Het Blue Community project berust op 3 sterke pijlers die deelnemers verplichten tot een sterk engagement rond:

  1. De erkenning van het water als een recht van elk individu;
  2. De bevordering van diensten voor waterbevoorrading en de verwerking van afvalwater gefinancierd en uitgebaat door en toebehorend aan de openbare sector;
  3. Het verbod op de verkoop van flessenwater in openbare instellingen en bij evenementen op gemeentelijk niveau.

Een betrouwbare drinkwaterbevoorrading is voor ons de normaalste zaak ter wereld. Je opent de kraan en het drinkwater vloeit. Je gebruikt het en het “vuil” water loopt weg naar de riolering. Voor de meeste Europeanen is het water dat zij thuis gebruiken drinkbaar en de klok rond beschikbaar. De korte tijd die het water doorbrengt tussen de kraan en de riolering is slechts een uiterst gering onderdeel van de lange reis die het daartoe maakt. “Het waterbeheer in een stad gaat veel verder dan de werking van de openbare waterdistributienetten. De klimaatverandering, de stadsuitbreiding en de wijzigende stroomgebieden zijn stuk voor stuk factoren die ons moeten aanzetten tot handelen”, aldus Minister van Leefmilieu Alain Maron.

In de gewestelijke beleidsverklaring 2019-2024 verbindt de Regering zich ertoe net zoals andere steden aan te sluiten bij de « Blue Community ». Ze waarborgt het publieke karakter van de beheerder van de waterproductie, -distributie en -afvoer, en uiteindelijk ook van de zuivering. Ze erkent en verdedigt het beginsel van toegang tot drinkwater als een fundamenteel mensenrecht.

“Dit zijn uiteraard twee principes die voor mij bijzonder belangrijk zijn. Een gewaarborgd publiek beheer van de watercyclus is vaak een essentiële voorwaarde voor de effectieve uitoefening van het recht op de toegang tot drinkwater. Bovendien werk ik er met mijn team aan om tegen het einde van de legislatuur over te schakelen van flessenwater op distributiewater in gebouwen die afhangen van de gewestelijke en de gemeentelijke overheden, maar ook op evenementen die met overheidsgeld worden gesponsord. Want het leidingwater is echt van een onberispelijke kwaliteit en een stuk minder duur, zowel economisch gezien als vanuit ecologisch oogpunt “,  benadrukt Minister-President Rudi Vervoort

Bovendien organiseert het Blue Community netwerk binnenkort een internationaal colloquium in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Plus d’info ?
Lidia GERVASI Porte-parole (FR)
Jo DE WITTE Porte-parole (NL)