mesures mai21 NL

Bijkomende maatregelen in het Brussels Gewest Verlengd tot 7 mei 2021 In aanvulling op de nationale maatregelen beslist door het Overlegcomité

persbericht

25 maart 2021