Samenwerkingsakkoorden betreffende de financiering van de strategische spoorweginfrastructuren

persbericht

21 december 2018

Naar aanleiding van een bilaterale vergadering die vanmorgen heeft plaatsgevonden tussen de kabinetten van Brussels Minister-President Rudi Vervoort, van de Brusselse Minister van Mobiliteit Pascal Smet en van de federale Minister van Mobiliteit François Bellot, heeft het Brussels Gewest de ondertekening bevestigd van de samenwerkingsakkoorden die het mogelijk maken om de infrastructuurwerken van het GEN evenals een aantal regionale prioriteiten op het grondgebied van de drie gewesten, te voltooien.
 
Bovenop het bedrag van 19 miljoen euro waarin het samenwerkingsakkoord voorziet, hebben het Brusselse Gewest en de federale overheid afgesproken om samen de toewijzing te bepalen van een bijkomende enveloppe van 10 miljoen euro waarin bijakte 13 van Beliris voorziet. Een eerste bilaterale vergadering zal reeds in januari plaatsvinden. Deze 29 miljoen zal dan ook prioritair geïnvesteerd worden in de verschillende Brusselse spoorweghaltes, waarbij de aandacht zal uitgaan naar de uitrusting voor het onthaal van de reizigers.
 
Voorts worden de gesprekken over tariefintegratie op constructieve wijze verdergezet en zal dit thema op 14 januari e.k. worden besproken op de vergadering van het Executief Comité van de Ministers van Mobiliteit.
 
De Ministers Vervoort, Smet en Bellot zijn verheugd dat de dialoog kon worden hersteld en dat de implementatie van deze samenwerkingsakkoorden op termijn zal kunnen zorgen voor een kwaliteitsvollere dienstverlening aan de gebruikers van het S-netwerk in het Brusselse Gewest.
 
Meer info ?
Jo DE WITTE Woordvoerder (NL)
Lidia GERVASI Woordvoerder (FR)